Čišćenje od virusa Novi Sad

Čišćenje računara od virusa

Da bi Vaš računar uvek bio u besprekornom stanju pored redovnog čišćenja od nagomilane prašine u kućištu računara potrebno je očistiti i softverski otpad. Redovnim servisiranjem produžavate radni vek svog računara. Ako se dogodi da ne budu uočeni a potom i uklonjeni u što kraćem roku, virusi mogu da prouzrokuju veoma različite probleme na Vašem računaru. Postoji opasnost da maliciozni programi oštetete ili čak unište važne sistemske fajlove i tako onemoguće popravku i ostave reinstalaciju sistema kao jedini mogući izbor. Nove vrste virusa i raznih pretećih programa pojavljuju se skoro svakodnevno na mreži. Posledice ćete preduprediti tako što ćete redovno obavljati postupak čišćenja računara od virusa.

U čišćenje računara od virusa spada sledeće:

  1. otklanjanje nepotrebnih i zaostalih podataka;
  2. onemogućavanje startovanja malicioznih programa;
  3. instaliranje antivirus programa namenjenih otkrivanju i eliminaciji  virusa i ostalih pretnji;

Trajanje čišćenja kompijutera zavisi od stepena štete koju su virusi prouzrokovali i može trajati od 30 do 120 minuta. Od količine vremena koje smo utoršili na ovu operaciju zavisi i cena usluge.

Računarski virusi su zlonamerni programi koji predstavljaju jedan od najčešćih problema na računarima, stoga je čišćenje računara od virusa svakodnevna aktivnost u našem servisu. Ukoliko primetite da Vaš računar sporije funkcioniše, da se često zapucava ili radi sumnjive aktivnosti, obavezno reagujte. Računarski virusi mogu da ukradu Vaše podatke, a kreator zlonamernog programa te podatke može da iskoristi na Vašu štetu.

Dođite u naš servis i mi ćemo očisiti Vaš računar uz pomoću naših proverenih programa, takođe, instaliraćemo Vam antivirus koji će Vas štiti u budućnosti od zlonamernih programa.

Koja je cena čišćenja od virusa

Cena čišćenja od virusa i instalacija kvalitetne antivirus zaštite je 3300 RSD.

Programi za čišćenje ili otklanjanje virusa

Za čišćenje virusa koriste se razni programi, najzastupljeniji su: Avast antivirus, AVG antivirus, i dr. Za čišćenje virusa nisu dovoljni samo programi, potrebno je  poznavanje sistema i iskustvo u otklanjanju virusa. U nekim slučajevima nije moguća popravka sistema zato što se virusi uvuku u sve delove sistema.

Kako se zaštititi od virusa?

Svi koji tvrde da je moguće zaštititi se od virusa nemaju uvid u opšte značenje istog. Viruse skinete, uvuku se a da i ne primetite, zbog te činjenice nekada je veoma teško da neki program zapazi i pronađe virus. Virusi mogu biti skriveni na različite načine, mogu biti izuzetno štetni i veoma  opasni po Vaš računar. Računar se može zaraziti zlonamernim programima putem interneta (najčešće), USB fleša, mobilnog telefona nakon povezivanja na računar, memorijskom karticom.

 

  • Čišćenje od virusa Novi Sad

  • Čišćenje računara od virusa

  • Otklanjanje virusa

  • Kompjuterski virusi