Dijagnostika kvara laptopa, PC računara i tableta

Dijagnostika je precizno i stručno utvrđivanje celokupnog stanja (hardver i softver) uređaja. Dijagnostikom se utvrđuje vrsta i stepen kvara i ona prevashodno služi da se utvrde dalje smernice rada,utvrdi tačna cena i vreme koje je potrebno za popravku. Zbog toga ona predstavlja prethodi postupak pri svakoj intervenciji na softverskom ili hardverskom kvaru.

Razlozi softverskih kvarova mogu biti veoma različitog karaktera, a tipični slučajevi su loše napisani  ili oštećeni drajveri,drajveri nekompatibilni sa konkretnim modelom uređaja, prisutnost virusa i ostalih malicioznih programa,različita oštećenja na operativnom sistemu ili na nekoj od instaliranih aplikacija itd.

Hardverski kvarovi nastaju najčešće kao posledica neispravnosti ili oslabljenosti neke od hardverskih komponenata. Rešenje za ovu vrstu kvara je uglavnom zamena ili popravka problematične komponente ali pošto isti simptomi mogu da ukazuju na kvar u različitim komponentama, prethodno je potrebno precizno izvršiti dijagnostiku.

Na internetu možete pronaći različite programe koji navodno služe za PC dijagnostiku i koje svako može da koristi, ali ipak bi taj posao trebalo prepustiti stručnom licu.Za profesionalnu dijagnostiku računara i tablet uređaja potrebno je stručno znanje, veština i naravno odgovarajuća oprema. Nestručni amaterski pokušaji dijagnostike za posledicu mogu imati ozbiljne kvarove.

Dijagnostika se sastoji niza povezanih operacija koje obuhvataju test svake pojedinačne komponente tablet-a ili računara (USB i DC konektori,matična ploča,touch i LCD panel itd. kod tablet-a; napajanje, kuler, procesor, grafička kartica, memorija itd.kod računara).Pored toga dijagnostikovanje kvara obuhvata i upoređivanje propisanih optimalnih vrednosti sa konkretnim zatečenim vrednostima na računaru (na primer optimalna temperatura kulera na napajanju ili na procesoru).

Preciznom stručnom dijagnostikom utvrđuju se poreklo,stepen i karakter kvara,od čega zavisi procena isplativnosti popravke.

Ukoliko ćete popravku kvara poveriti našem servisu uslugu dijagnostike kvara dobijate gratis.Međutim ukoliko se posle odrađene dijagnostike odlučite da ipak ne popravite svoj uređaj kod nas  cena dijagnostikovanja iznosi 1000 dinara, što je dosta povoljnije u odnosu na druge servise. Dijagnostika se naplaćuje zbog utrošenog vremena servisera na istu.