Popravka matične ploče na laptopu i PC računaru ( elektronika )

Matična ploča je osnovna štampana ploča unutar računara koja sadrži procesor, memoriju, slotove za proširenje i direktno ili indirektno povezuje sve delove računara. Sastoji se od skupa čipova. C.R.N. servis u Novom Sadu servisira matične ploče svih proizvođača. Popravka je veoma komplikovana zbog same konfiguracije i zahteva dosta vremena.

Popravka matične ploče

Matična ploča je jedna od najbitnijih komponenti za rad desktop i laptop računara. Ona predstavlja element za koji se vezuju i preko kog se ujedinjuju sve ostale interne i periferne komponente. Servis matičnih ploča mogu da rade samo specijalizovani kompijuterski serviseri koji pored potrebnog znanja poseduju i odgovarajuću opremu.

Najčešće intervencije i zamene koje serviseri vrše na matičnim pločama su:

 • menjanje čipseta (chipset);
 • zamena južnog mosta (south bridge);
 • zamena severnog mosta (north bridge);
 • promena BGA kola na matičnoj ploči;
 • zamena SMD komponenti
 • zamena FPC i ostalih konektora
 • zamena kondenzatora i transformatora;
 • mehaničko čišćenje od prašine i prljavštine itd.

Dijagnostika matične ploče

Ukoliko se desi da imate problem sa uređajem u vidu blokiranja prilikom dizanja sistema, drugačije ponašanje aplikacija, restartovanju usled rada, računar ne daje sliku,  verovatno se radi o matičnoj ploči, što naravno ne znači da odmah morate kupovati novu i staru odložiti u kantu. Dijagnostikom naših servisera imaćete uvid kakav je kvar nastao i koje je najbolje moguće rešenje za Vaš laptop. Dijagnostikom je svakako neophodno ustanoviti da se radi o neispravnosti matične ploče i tako druge moguće uzroke odbaciti i otkloniti sve sumnje. Najčešće kod matične ploče stradaju kondenzatori, grafički čipovi i sl., preporuka je da, ukoliko je ovo uzrok problema, nabavimo nove i zamenimo ih sa starim. Prilikom zamene kondenzatora na matičnoj ploči mora se koristiti kvalitetna lemilica i specijalni alati  koje posedujemo u našem  C.R.N. servisu. Popravka matične ploče je složen proces ali više košta nabavka nove, zato nastojimo da damo sve od sebe da spasimo Vašu matičnu ploču i izbegnemo nepotrebne, dodatne i  vrlo skupe troškove.

Pre pristupanja popravci matične ploče potrebno je izvršiti preciznu dijagnostiku kako bi se utvrdila priroda i stepen kvara. Najčešće su u pitanju potrošene baterije, pregoreli kondenzatori, čipovi ili tranformatori koje je potrebno ukloniti i nadomestiti adekvatnim. Neretko se ispostavlja i da je BIOS star, neodgovarajuć ili ukinut zbog pada napona baterije. Nataložena prašina i prljavština oko priključaka, slotova i otpornika možda zvuče bezazleno, ali mogu izazvati kratak spoj i prekid rada matične ploče usled pregrevanja. Zato je čišćenje računara od prašine i održavanje kulera (ventilatora) u dobrom stanju neophodno za neometan rad matične ploče i celog računara.Preporučuemo ugradnju novih rezervnih delova za matičnu ploču jer polovni delovi po pravilu nepouzdaniji. Na popravku matične ploče dajemo Vam garanciju u trajanju od 6 meseci. Cena popravke matične ploče na PC računaru iznosi 2.700 dinara, što je vrlo povoljno imajući u vidu cenu nove matične ploče.

Šta je matična ploča?

Matična ploča je mehanička osnova koja povezuje glavne komponente računarskog sistema: procesor, memorijske čipove, kontrolere, grafičke kartice, interfejse… Projektuje se prema centralnim procesorima za koje je namenjena, obezbeđuje tačan broj i tipove podataka, adresnih i upravljačkih linija centralnom procesoru. Definiše brzo i efikasno komponente računarskog sistema  da mogu da komuniciraju i rade.

Čipset matične  ploče

Čipset – kao komunikacioni čvor matične ploče određuje koliko brzo i efikasno mogu međusobno da se razmenjuju informacije CPU, memorija i I/O podsistemi. Funkcije čipseta su: CMOS SRAM – mala memorija u kojoj se čuvaju bitni podaci za sistem, DMA kontroler- Upravlja direktnim pristupom memorije bez učešća CPU, EIDE konroler- upravlja transakcijama Enhanced IDE busa koji se koristi za povezivanje hard diskova i  CD-ROM uređaja, IrDA kontroler podržava uređaje koji komuniciraju infracrvenim zracima, kontroler tastature- obezbeđuje interfejs sa tastaturom, L2 keš kontroler- određuje tip, veličinu i performanse L2 keša, Memorijski kontroler – određuje tip i maksimalnu veličinu sistemskog RAM-a koji može biti korišćen na matičnoj ploči, PS/2 mouse kontroler- upravlja pokazivačkim uređajima priključenim na PS/2 port, RTC ( real-time clock) – čuva vreme i datum i  nakon isključivanja uređaja.

 • Popravka matične ploče

 • Servis matične ploče

 • Popravka matične ploče na laptopu