Popravka punjača za laptop

Popravka punjača se odnosi na popravku neispravnosti koje sprečavaju da obavlja svoju osnovnu funkciju. Često se dešava da punjač za laptop otkaže, da se javlja prekid u kablu ili neispravnost elektronike, oštećen konektor koji uleti u laptop i sl. Ako Vam se dogodi da punjač ne puni ili ima moguće navedene probleme, bilo bi najpoželjnije da donesete kod nas da serviseri urade preciznu dijagnostiku i tačno odrede vrstu kvara. Kabl na punjaču laptopa je potrošna roba i korišćenjem, nepažnjom, naglim pomeranjem u neodgovarajućem položaju, on se lomi i gubi kontakt.

Najčešći kvarovi na punjaču za laptopove

Obično se na laptopu usled pomeranja pokida kabl, odlomi se DC džek koji ulazi u laptop, izgore diode i električna kola unutar punjača od udara struje. Naravno, nekada je kvar deo više sile i jednostavno često se desi da dođe do zamora materijala u punjaču. Ovi problemi nisu skupi ali nepažnja može prouzrokovati velike i skupe kvarove. Ukoliko niste sigurni u neispravnost punjača, nemojte da ga bacate u kantu, to predstavlja veliku grešku, jer upravo mi vršimo popravku svih punjača za laptopove koja je isplatljivija od kupovine novih.

Kako primetiti kvar na punjaču?

Signali kvara na punjaču za laptop računare mogu biti: prilikom pomeranja kabla gubi se struja , ukoliko laptop radi na bateriju, a ona se prazni i ne puni se, punjač zuji  i  greje se. Ako primetite kvar i nastavite sa korišćenjem neispravnog punjača, možete prouzrokovati veći kvar, pa čak i gubitak važnih podataka  sa hard diska. Kvar punjača za laptop može se ustanoviti pomoću multimetra, ili ako lampica na punjaču ne svetli i pišti.

Šta podrazumeva popravka punjača?

Popravka punjača podrazumeva:

  1. zamena kabla novim originalnim kablom,
  2. zamena konektora na punjaču,
  3. prelemljivanje postojećeg konektora,
  4. zamena novog kabla,
  5. popravka elektronike punjača.

Koja je cena popravke punjača za laptop?

  • Cena popravke punjača za laptop iznosi: 1.500 RSD

 

  • Popravka punjača za laptop u Novom Sadu

  • Servis punjača za laptop

  • Popravljanje punjača za laptop