Zamena DC konektora na laptopu

Zamena DC konektora (naponskog konektora) predstavlja veoma čestu intervenciju kod nas u servisu. Ukoliko primetite da Vaš laptop neće da se uključi, dolazi do prekida napajanja kada se priključak od punjača pomeri, varniči i dolazi do pregrevanja, velika je mogućnost da postoji problem sa DC konektorom. Zamena DC konektora je proces koji ne traje dugo ali  neophodno je pažljivo ga zameniti kako ne bi došlo do oštećenja matične ploče, zato Vam naš tim pruža mogućnost efikasne i stručne  zamene. Ljudi često greše tako što zanemare nastali kvar, ne deluju preventivno i tako se stavljaju u nezgodnu situaciju, jer može doći do posledica koje posle nije moguće sanirati.

Kako prepoznati kvar DC konektora

Kvar DC konektora veoma je jednostavno prepoznati. Pomeranje kabla na punjaču u predelu ulaznog dela dovodi do gubitka i vraćanja struje, što izaziva kvar u prekidu DC konektora. Naglim  pomeranjem laptopa, nepažnjom, opterećenjem (pritiskom) na DC konektor, dešava se da se pokida. Kako ne bi došlo do situacije da se cela matična ploča menja usled kvara DC konektora, poželjno je uraditi zamenu konektora čim se primete simptomi njegove neispravnosti.

Dijagnostika kvara DC konektora

Da bi izvršili dijagnostiku kvara DC konektora na Vašem laptopu, moramo pažljivo pregledati i otkloniti činjenicu da se ne radi o konektoru na punjaču laptopa. Simptomi su skoro identični. Serviseri će priključiti nov punjač u Vaš laptop i ukoliko ustanovimo da uređaj gubi struju, DC konektor je pokidan. Uz izvršenu dijagnostiku kvara, možete nam prepustiti rešavanje problema jer naši serviseri će sa velikom pažnom i efikašnošću popraviti laptop.

Cena popravke ili zamene DC konektora

Zamena DC konektora kod nas iznosi 2.500,00 din. Uvek  nastojimo da spasimo sve što može, ali ukoliko je došlo do većeg kvara i do neispravnosti komponente, zamenu novog DC konektora vršimo po ceni od 2.500,00 do 4.500,00 dinara u zavisnosti koji laptop je u pitanju. Kod skupljih laptopova cena je viša zbog složenijeg postupka ugradnje ili zamene i iznosi do 4.500,00 din, s tim da se s klijentom uvek konsultujemo da li mu se isplati i da li mu odgovara cena usluge.

 

  • Zamena DC konektora

  • Popravka DC konektora