Zamena flet kabla kod laptopa

Šta je flet kabel?

Flet kabl je pljosnatati kabl sa puno tankih žičica koje imaju funkciju da sprovode signal od fabričkog čipa do ekrana. Flet kabl u najopštijem smislu predstavlja deo koji spaja panel (ekran) laptopa sa matičnom pločom i služi za prenos informacija (šta treba da se prikaže na ekranu). Oštećenje je najčešće posledica grubog otvaranja i zatvaranja laptopa. Flet kabl možete popravljati ali zamena je adekvatnija, jer popravljen flet kabl ne radi dugo i velika je šansa da se u budućnosti ponovo dođe do kvara.

Proces zamene flet kabla

Kada smo dijagnostikovali da je u pitanju kvar flet kabla, precizno i veoma pažljivo skidamo poklopac sa prednje strane ekrana, zatim zadnji poklopac, masku oko tastature kako bi se  skinule šarke i lakše moglo pristupiti zameni flet kabla. Flet kabel mora pažljivo da se otkači sa ploče. Potom se ekran odvaja od maske, skidaju se konektori sa ekrana i invertora, vrši se zamena fleta. Nakon završenog procesa sve komponente se vraćaju na svoje mesto.

Cena zamena flet kabla

Cena zamene flet kabla u našem servisu je 1.900 RSD.

 

  • Zamena flet kabla

  • Popravka flet kabla

  • Cena zamene flet kabla

  • Flet kabl zamena