Zamena BIOS-a (flešovanje)

Zamena BIOS-a (flešovanje) moguće je izvršiti preko USB fleša tako što se prethodno skine BIOS za odgovarajuću verziju matične ploče. Flešovanje se radi ukoliko je BIOS prestao sa radom ili je oštećen. Pre nego što krenemo sa flešovanjem BIOS-a, potrebno je da znamo proizvođača i model ploče. Obično se takva informacija nalazi na samoj matičnoj ploči ili na orginalnoj kutiji. Nemojte da isključite ili restartujete računar tokom flešovanja BIOS-a, zato što to može prouzrokovati veliku štetu matične ploče. Poželjno je da računar na kome se flešuje BIOS bude priključen na UPS kako bi se izbegli problemi koji mogu nastati usled nestanka struje u toku flešovanja.

Šta je BIOS i koje su njegove funkcije?

BIOS (Basic Input-Output System) je program koji je trajno smešten u ROM čipu na matičnoj ploči. Podaci koji su smešteni u ovaj čip predstavljaju svu ugrađenu inteligenciju kojom sistem raspolaže pre nego što učita dodatne informacije iz drugih izvora. BIOS softver i hardver (ROM čip) zajedno sačinjavaju tzv. firmver. Neki U/I uređaji poput video i mrežnih kartica imaju dodatni firmver koji funkcioniše kao BIOS ekstenzija. Kada se uključi računar, čitav sistem se resetuje i prelazi u unapred definisano početno stanje. Ukoliko se računar pokrene iz isključenog stanja, proces se naziva “hladno podizanje” (cold boot), a ako se restartuje iz uključenog stanja govorimo o “vrućem podizanju” (warm boot). BIOS vrši niz dijagnostičkih testova nad sistemom da bi se uverio da sistem funkcioniše ispravno. Tim testovima proveravaju se procesor, memorija, video kartica, diskovi i ostali uređaji . Za vreme izvršavanja BIOS rutina realizuju se tri osnovne grupe operacija:

  1. post dijagnostika,
  2. inicijalizacija i
  3. bootup

Kako prepoznati oštećen BIOS?

Kvar ili oštećen BIOS možete prepoznati kada se prilikom uključivanja računara prikazuje slika početnog interfejsa bloga, tj. logo proizvođača matične ploče. Dešava se da su onemogućene sve funkcije koje imaju ulogu i zadužene su za podešavanje BIOS-a. Drugi od mogućih simptoma jeste  zamrznut sistem i ne podizanje sistema. Ukoliko se odlučite na flešovanje BIOS-a kod nas, donesite Vaš računar a mi ćemo ga u roku od jednog dana popraviti.

 

  • Flešovanje BIOS-a

  • Popravka BIOS-a

  • Instalacija BIOS-a