Daljinska Tehnička podrška i popravka računara

Daljinska podrška i popravka računara

Daljinska podrška predstavljan najefikasniji način da se reši problema na Vašem računaru, jer ne morate dolaziti u naš servis. Daljinska podrška se ostvaruje preko programa teamviewer.

Daljinska podrška – najčešće postavljena pitanja

Koje probleme možete rešavati daljinskom podrškom?

  1. Sistemske probleme,
  2. Pomažemo u korišćenju određenih programa.
  3. Probleme prilikom korišćenja određenih sajtova.

Koji su ulovi za ostvarenje daljinske podrške?

  1. Da posedujete stabilnu internet konekciju,
  2. Da imate instalirani teamviewer program. (program možete preuzeti odavde)

Na koji način se ostvaruje daljinsko povezivanje?

Daljinsko povezivanje se ostvaruje putem programa koji smo naveli. Nakon instalacije računara dobićete sopstveni korisnički broj (ID) i lozinku koji ćete nam proslediti kako bismo pristupili Vašem računaru. Nakon što ste nam dali pristupne podatke (ID i lozinku), mi ćemo ostvariti pristup Vašem računaru. Pristup Vašem računaru znači kontrola miša i tastature kao i pristup Vašem ekranu (vidimo isto što i Vi na vašem monitoru).

Šta treba da radim nakon što sam Vam dao pristup?

Ništa, samo da se opustite, da skuvate sebi kafu i da uživate. Naravno dok radimo, sve možete pratiti na Vašem ekranu.

Da li se daljinska podrška može zloupotrebiti?

Apsolutno ne. Daljinsko povezivanje se ostvaruje samo nakon što ste Vi dali pristupne podatke. Ti podaci se menjaju redovno i ne postoji mogućnost da neko pristupi Vašem računaru bez Vaše dozvole i Vašeg znanja. Prilikom pristupanja, na Vašem računaru će se pojaviti notifikacija da je neko pristupio Vašem računaru. U svakom trenutku Vi imate isto toliko kontrole koliko i druga strana, i možete bilo kada isključiti drugu stranu.

Koja je cena daljinske podrške?

Cena daljinske podrške je 2000 dinara za svaki započeti sat rada.

Kontaktirajte nas za Više informacija!

 

  • Daljinska podrška

  • Daljinska popravka računara

  • Daljinski servis računara

  • Daljinska tehnička podrška